Certyfikaty

Nasze działania oparte są o wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015, obejmujący wszystkie sfery działania firmy.

Należymy do nielicznego grona polskich firm, którym przyznano certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością produkcji z wymaganiami artykułu 11B Dyrektywy 89/686/EEC dotyczącej Środków Ochrony Indywidualnej.

 

 Certyfikat ISO 9001:2000 (PL)  Certyfikat akredytacji laboratorium PEM