Podesty ruchome wiszące SkyClimber

We współpracy z firmą SkyClimber oferujemy sprzedaż podestu ruchomego wiszącego na linach stalowych.

 

Podesty ruchome wiszące zapewniają bezpieczny, szybki i wygodny dostęp do elewacji oraz trudno dostępnych miejsc podczas budowy, remontów oraz eksploatacji wszelkiego typu budynków i urządzeń. Zapewniają również dostęp w przypadku, kiedy zastosowanie innych środków jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Ze względu na szybkość wykonania dostępu oraz bezpieczeństwo montażu urządzenia te stanowią w części przypadków alternatywę dla wszelkiego typu rusztowań.

Podesty ruchome wiszące najczęściej stosowane są jako urządzenia dostępu stałego BMU (Building Maintanance Unit) lub jako tymczasowe platformy robocze podczas wykonywania prac remontowych oraz konserwacyjnych na:

 • wysokich budynkach
 • kominach i masztach,
 • mostach oraz wiaduktach,
 • w kotłach elektrowni węglowych,
 • elektrowniach wiatrowych,
 • silosach oraz chłodniach kominowych,
 • statkach i okrętach,
 • platformach wiertniczych.


Do typowych prac wykonywanych z podestów ruchomych
wiszących należy:

 • mycie oraz stała konserwacja budynków,
 • prace malarskie,
 • prace montażowe,
 • prace elewacyjne,
 • piaskowanie,
 • przeglądy oraz pomiary kontrolne,
 • remonty urządzeń.


Ruchomy podest wiszący składa się z:

 • konstrukcji nośnej
 • liny nośnej oraz liny bezpieczeństwa
 • wciągarki linowej
 • platformy roboczej
 • urządzeń zabezpieczających
 • sterowania centralnego.

podesty ruchome wiszące

 

podest ruchomy wiszący

 

Szczegółowe informacje znajdą Państw w załącznikach poniżej:

Download this file (CX500.pdf)CX 500
Download this file (COMPACT.pdf)COMPACT
Download this file (SKYSTAGE.pdf)SKYSTAGE
Download this file (SKYSTAGE_ULTRA.pdf)SKYSTAGE ULTRA
Download this file (Systemy Podwieszenia.pdf)Systemy podwieszenia