Regulamin sklepu

www.assecuro.pl

 

Spis treści:

Dane firmy
Słowniczek regulaminu
Postanowienia ogólne
Sprawy ważne
Rabaty i system sprzedaży punktowej
Zamówienia
Płatności
Realizacja zamówień
Dostawa
Odstąpienie od umowy
Reklamacje
Gwarancja
Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności
Postanowienia końcowe

 

Sklep prowadzi firma ASSECURO Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach k. Warszawy.
Adres firmy: Al. Krakowska 184a, 05-552 Wólka Kosowska
KRS: 0000079483
NIP: 123-09-26-925
Regon: 017130100
Kapitał zakładowy: 1 232 000,00 zł

Adres sklepu internetowego: www.assecuro.pl
Kontakt z obsługą sklepu:
E-mail: sklep@assecuro.pl
Telefon: 32 264 94 00 lub 22 757 75 12 w. 31

Rachunki bankowe:

Wpłaty w PLN
BZ WBK S.A.: 20 1090 1870 0000 0005 0400 4479
Deutsche Bank: 54 1910 1048 2787 8031 9016 0001
Raiffeisen Polbank: 93 1750 0012 0000 0000 3747 7095

Wpłaty w EUR
Raiffeisen Polbank: 62 1750 0012 0000 0000 3747 7168


SŁOWNICZEK REGULAMINU

„Sprzedawca” - ASSECURO Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach k/Warszawy, która prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem Internetu.

„Klient” – każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może być zawarta umowa sprzedaży bądź usługi.

„Konsument” – klient będący osobą fizyczną korzystająca z usług Sklepu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

„Produkt” - towar lub usługa, którą można kupić w Sklepie.

„Towar” - rzeczy ruchome dystrybuowane przez ASSECURO Sp. z o.o.

„Usługa” - usługa szkoleniowa, którą Klient może kupić w Sklepie internetowym.

„Konto Klienta w Sklepie” – nieodpłatna usługa umożliwiająca posiadanie indywidualnego konta w Sklepie i korzystania z rabatów oraz sprzedaży punktowej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientami umów sprzedaży produktów (towarów i usług) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.
 2. Do właściwego korzystania ze Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posługiwanie się przeglądarką internetową.
 3. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszą się do produktów (łącznie z cenami) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Założenie Konta Klienta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta.
 5. Zdjęcia towarów umieszczone są na stronie Sklepu w celach przykładowych i służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych na nich asortymentów. Zdjęcia są chronione przepisami prawa autorskiego i nie można ich kopiować bez zgody ASSECURO Sp. z o.o.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację umowy dokonanej zgodnie z informacjami Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe, co miało wpływ na wykonanie umowy przez Sprzedawcę (adres, telefon, itp.).
 7. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym ASSECURO Sp. z o.o. są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na polski rynek i posiadają wymagane dokumenty.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania towaru, usługi, z oferty bez podania przyczyny, oraz wprowadzenia nowych towarów i usług do oferty Sklepu.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu sklepu internetowego. O zmianie regulaminu Klienci sklepu zostaną poinformowani e-mailem.
 10. Oferta Sklepu jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 11. Firma ASSECURO Sp. z o.o. w swojej działalności kieruje się postanowieniami Kodeksu Dobrych Praktyk.

 

SPRAWY WAŻNE

 1. Jak zarejestrować się w sklepie.
 2. Jak zalogować się na konto klienta.
 3. Jak odzyskać hasło do konta klienta.
 4. Jak złożyć zamówienie.
 5. Jak zapisać się na szkolenie.
 6. Jak skorzystać z kodów rabatowych.
 7. Jak dokonać zakupu za punkty

RABATY I SYSTEM SPRZEDŻY PUNKTOWEJ

 1. Klienci Sklepu internetowego mogą korzystać z rabatów, kodów rabatowych i systemu sprzedaży punktowej.
 2. Warunkiem otrzymywania rabatów procentowych i punktów za zakup towarów jest rejestracja oraz posiadanie Konta Klienta w Sklepie www.assecuro.pl. Klienci niezarejestrowani i nieposiadający Konta w Sklepie tracą przywilej otrzymywania rabatów i uczestnictwa w systemie sprzedaży punktowej.
  POMOC - Rejestracja.
  POMOC - Logowanie.
 3. Punkty i rabaty naliczane są tylko wówczas gdy Klient jest zalogowany w sklepie w czasie dodawania towarów do koszyka i wysyłania zamówienia. W przypadku utworzenia przez Klienta kolejnego konta, punkty i rabaty z obu kont nie są sumowane.
 4. W przypadku utraty hasła do Konta Klienta, hasło należy odzyskać
  POMOC - Odzyskiwanie hasła.
 5. Zgromadzona liczba punktów oraz otrzymane rabaty wyświetlają się po zalogowaniu na Konto Klienta.
 6. Rabaty, punkty oraz kody rabatowe nie są naliczane przy zakupie usług.
 7. Wybrane towary są dostępne:
  1. w sprzedaży za gotówkę i przelewem,
  2. jednocześnie w systemie sprzedaży punktowej oraz za gotówkę i przelewem,
  3. tylko w systemie sprzedaży punktowej.
   Informacje o tym znajdują się na karcie produktu.
 8. Klienci zalogowani w Sklepie widzą na karcie produktu ceny pomniejszone o przyznany rabat, ilość punktów jaką uzyskają przy zakupie wybranego towaru, a także liczbę punktów za jaką mogą nabyć wybrany towar.
 9. RABATY
  Są przypisywane do Klienta w momencie dokonania rejestracji w Sklepie.
 10. KODY RABATOWE
  Są ograniczone czasowo zgodnie z informacjami na nich umieszczonymi i są wysyłane do Klientów lub im przekazywane w ramach prowadzonych akcji marketingowych.
  POMOC - jak skorzystać z kodów rabatowych.
 11. SYSTEM PUNKTOWY
  1. Punkty przyznawane są za każdy zakupiony towar: 1,00 zł netto = 1punkt
  2. Punkty naliczane są automatycznie, gdy zamówienie uzyska status „ZREALIZOWANE“.
  3. Punkty za poszczególne transakcje sumują się w ramach jednego Konta.
  4. Po uzyskaniu określonej liczby punktów, Klient może je wymienić na produkty, które są dostępne w sprzedaży punktowej.
 12. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA, PUNKTOWA ORAZ WYPRZEDAŻ
  Do sprzedaży promocyjnej, punktowej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest określona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, marketingowych, wyprzedaży itp. oraz wprowadzania w nich zmian bez podania przyczyny.

ZAMÓWIENIE

 1. Złożenie Zamówienia jest równocześnie deklaracją zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego oraz jego pełną akceptacją. Do momentu Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie jest ono umową kupna-sprzedaży. Otrzymanie przez Klienta e-maila z potwierdzeniem, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Podanie przez Klienta w Zamówieniu danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT, będzie uważane za zgodę Klienta do wystawienia Faktury bez podpisu odbiorcy.
 3. Umowa zawarta między Klientem, a ASSECURO Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia.
 4. TOWARY
  1. Aby złożyć zamówienie Klient nie musi być zarejestrowany/zalogowany w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna. Klienci, którzy są zarejestrowani w Sklepie mają możliwość śledzenia historii i przebiegu transakcji na Koncie Klienta w sklepie. Widzą również udzielony im poziom rabatu.
   POMOC - Rejestracja.
  2. Zamówienia są składane za pomocą KOSZYKA. Aby złożyć zamówienie należy:
   1. zarejestrować/zalogować się w Sklepie (dla zainteresowanych),
   2. dodać wybrany towar do koszyka za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”
   3. wypełnić dane na formularzu koszyka:
    • wybrać sposób dostawy i płatności,
    • podać dane płatnika (dotyczy Klientów niezalogowanych),
    • podać dane dostawy (dotyczy Klientów niezalogowanych),
   4. przejść do Potwierdzenia zamówienia,
   5. kliknąć na napis „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty - ZAMAWIAM”.
    POMOC - jak poprawnie złożyć zamówienie.
  3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mailem:
   1. Potwierdzenie, że zamówienie zostało poprawnie złożone. W przypadku klientów niezalogowanych w sklepie w treści wiadomości umieszczony jest hyperlink „Potwierdź zamówienie”. Aby zamówienie zostało zrealizowane należy kliknąć na hyperlink i je potwierdzić. Zamówienia nie potwierdzone nie będą realizowane.
   2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji lub informację o możliwości realizacji Zamówienia.
    W Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji podane są:
    • dane bilingowe i adres dostawy,
    • dane Sprzedawcy,
    • informacje o zamówionym towarze (nazwa, ilość),
    • cena jednostkowa i łączna,
    • koszt dostawy (nie dotyczy odbioru osobistego),
    • sposób płatności wybrany przez Klienta,
    • hyperlink do faktury proforma,
    • informacja o rękojmi,
    • informacja o gwarancji,
    • hyperlink do regulaminu Sklepu,
    • informacja o możliwości odstąpienia od umowy.
  4. Klient może złożyć zamówienie na towary uwzględniające jego indywidualne potrzeby oznaczone w ofercie Sklepu „na zamówienie”.
  5. USŁUGI
   1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może kupić usługę szkoleniową opisaną w ofercie.
   2. Zamówienia są składane za pomocą KALENDARZA SZKOLEŃ ASSECURO, należy:
    1. wybrać typ i zakres szkolenia,
    2. wybrać termin szkolenia poprzez kliknięcie na link ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE – terminy do wyboru,
    3. zaznaczyć moduły dodatkowe (opcja dla zainteresowanych),
    4. uzupełnić dane bilingowe oraz dane osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu,
    5. zaakceptować Regulamin sklepu,
    6. złożyć oświadczenia dotyczące posiadania ważnych badań lekarskich (brak przeciwwskazań do pracy na wysokości) i ubezpieczenia, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji szkolenia,
    7. kliknąć na napis „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty - ZAMAWIAM”
     POMOC - jak zapisać się na szkolenie.
   3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma e-mailem Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz Fakturę proforma, w których zawarte będą:
    1. dane bilingowe,
    2. dane Sprzedawcy,
    3. termin, miejsce, godzina rozpoczęcia szkolenia,
    4. informacje o zamówionej usłudze (typ szkolenia, ilość zgłoszonych osób),
    5. cena jednostkowa i łączna,
    6. sposób płatności,
    7. informacja o możliwości odstąpienia od umowy.
   4. Klient jako uczestnik szkolenia zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu szkolenia oraz spełnić wymagane warunki przystąpienia do szkolenia, które podane są w Kalendarzu szkoleń oraz Potwierdzeniu zamówienia.

PŁATNOŚCI

 1. Domyślną walutą Sklepu jest złoty polski (PLN). Klient ma możliwość zmiany waluty rozliczeniowej na euro (EUR). Ceny produktów, z wyjątkiem usług szkoleniowych realizowanych w zakresie BHP, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Usługi szkoleniowe w zakresie BHP zwolnione są z podatku VAT na postawie art. 43, ust.1, pkt 29, lit.a) ustawy o VAT.
 2. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie, zmiany wysokości przyznanych rabatów oraz zmiany wartości punktowych przypisanych do towarów bez podania przyczyny.
 4. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z form płatności:
  1. przedpłata - przelewem bankowym na konto bankowe ASSECURO Sp. z o.o. wskazane na fakturze proforma. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz nazwisko Klienta,
  2. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Zamówienia w siedzibie firmy,
  3. gotówką kurierowi (płatność "za pobraniem").
  4. przelewem bankowym lub kartą za pośrednictwem płatności on-line w serwisie POLCARD
 5. Za zamówioną usługę Klient dokonuje płatności na podane przez Sprzedawcę konto bankowe na podstawie otrzymanej Faktury proforma w terminie 7 dni od daty otrzymania Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. TOWARY
  1. Realizacja zamówień odbywa się na następujących zasadach:
   1. w przypadku przedpłaty (płatności przelewem na podstawie Faktury proforma) - w chwili zaksięgowania środków na koncie bankowym,
   2. w przypadku płatności „za pobraniem” - w chwili otrzymania Potwierdzenia zamówienia,
   3. w przypadku płatności przy odbiorze osobistym - w chwili Potwierdzenia zamówienia.
    (Uwaga. Klient zostanie poinformowany e-mailem o gotowości do wydania towaru).
  2. Ze względu na rejestrację numerów seryjnych, przy odbiorze osobistym nie ma możliwości zmiany treści Zamówienia w punkcie odbioru. Zamówienia są gotowe do odbioru w konfiguracji wybranej przez Klienta na stronie Sklepu.
  3. Wszelkie informacje dotyczące modyfikacji są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną i tak potwierdzane przed ustaleniem daty odbioru.
  4. Oferta znajdująca się w sklepie www.assecuro.pl nie jest odzwierciedleniem stanu magazynowego Sklepu (dotyczy to zwłaszcza towarów importowanych). W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
   Klient decyduje czy:
   1. zamówienie ma być zrealizowane częściowo,
   2. akceptuje wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
   3. zamówienie ma być w całości anulowane.
  5. Informacja o problemie z realizacją Zamówienia jest wysyłana do Klienta 3 razy (chyba, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji). W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawca wyśle tylko dostępne towary. W takiej sytuacji niezrealizowane pozycje i koszty wysyłki zostaną rozliczone.
  6. ASSECURO Sp. z o.o. może anulować Zamówienie jeżeli:
   1. Klient jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za Zamówienie nie wpłynęła na konto bankowe Sklepu do 7 dni kalendarzowych od daty Potwierdzenia zamówienia,
   2. Klient miał odebrać towar osobiście i nie zgłosił się po jego odbiór w terminie 3 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru,
   3. Klient nie odebrał przesyłki.
  7. Klient może wprowadzać korekty w Zamówieniu poprzez kontakt z obsługą Sklepu do czasu wystawienia Faktury za towar. Wszelkie informacje dotyczące modyfikacji są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną i tak są potwierdzane.
  8. W przypadku towarów ze statusem dostępności „na zamówienie”, termin realizacji jest każdorazowo potwierdzany indywidualnie. Jeśli sprowadzenie towaru o statusie dostępności „na zamówienie” nie jest możliwe, obsługa Sklepu może zaproponować towar równoznaczny w innej cenie.
 2. USŁUGI
  1. Realizacja Zamówień odbywa się zgodnie z informacjami podanymi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia oraz z Warunkami organizowania szkoleń.
  2. Klient może zmienić termin szkolenia z Zamówienia poprzez kontakt z obsługą Sklepu w terminie do 3 dni roboczych przed wcześniej ustaloną datą. Wszelkie informacje dotyczące modyfikacji są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną i tak są potwierdzane.
  3. W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia, Sprzedawca informuje o tym osobę zgłoszoną na szkolenie bez zbędnej zwłoki, oraz proponuje inny termin szkolenia.
  4. Podstawą do wystawienia zaświadczenia o odbytym szkoleniu jest pozytywna ocena z egzaminu.

DOSTAWA

 1. Przewidywany czas dostawy - 3 dni robocze.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 3. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
 4. Koszt dostawy doliczany jest do wartości Zamówienia w zależności od wybranej formy płatności i dostawy.
 5. O wysokości kosztu dostawy Klient informowany jest każdorazowo w trakcie kompletowania Koszyka.
 6. W przypadku przesyłek niestandardowych, których:
  • waga przekracza 30kg,
  • długość oraz obwód łącznie przekraczają 300cm.
   Koszty dostawy są kalkulowane indywidualnie i mogą być realizowane za pomocą innej firmy kurierskiej.
 7. Do przesyłki jest dołączona Faktura VAT.
 8. Przy odbiorze Klient powinien w obecności pracownika firmy kurierskiej sprawdzić stan przesyłki (zwłaszcza stan taśm spinających i opakowań). W przypadku stwierdzenia, że opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i żądać od pracownika firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody z opisem uszkodzenia.
 9. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Klient potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumencie doręczenia.
 10. W przypadku zamówień wysyłanych pod adres prywatny firma kurierska podejmuje jednokrotną próbę doręczenia. Jeśli Klienta nie będzie pod wskazanym adresem w czasie doręczenia przesyłki, trafi ona do jednej z lokalizacji punktów dostępu UPS Access Point. Punkty UPS Access Point znajdują się w pobliżu adresu dostawy, często bywają czynne w godzinach wieczornych i w weekendy. Informację o przekazaniu przesyłki do UPS Access Point Klient otrzyma poprzez awizo oraz na wskazany adres e-mail. Przesyłka oczekuje na odbiór Klienta w UPS Access Point przez 10 dni kalendarzowych liczonych od pierwszej prób doręczenia. W przypadku nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie zostaje ona zwrócona do nadawcy. Do odbioru przesyłki z UPS Access Point niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Wskazane w tym rozdziale prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonała zakupu w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

 1. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej umowy na odległość bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie:
  1. 14 dni od dnia odebrania towaru,
  2. 14 dni przed potwierdzoną przez Sprzedawcę datą szkolenia.
   Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni /jak wyżej/.
 2. Oświadczenie odstąpienia od umowy należy podpisać i wysłać do Sprzedawcy na adres poczty e-mail: sklep@assecuro.pl. W treści Oświadczenia należy podać: dane Klienta, dane zwracanego towaru/usługi, dane rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu środków. Konsument może skorzystać z załączonego wzoru Formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1)
 3. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie prześle e-mailem potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem świadczenia jest towar o statusie „na zamówienie” tj. wykonany z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 5. TOWARY
  1. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Konsument zwróci zamówiony towar niezwłocznie na adres siedziby Sprzedawcy: ASSECURO Sp. z o.o. Al. Krakowska 184a, 05-552 Wólka Kosowska nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
  3. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni od dnia w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
  4. Wraz towarem Konsument zobowiązany jest odesłać dokumenty dołączone do towaru (deklaracje, certyfikaty, instrukcje, itp.) oraz dokument zakupu (w miarę możliwości fakturę VAT) i podpisane Oświadczenie odstąpienia od umowy.
  5. Konsument odsyła towary będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt I ryzyko.
  6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zgodnie z obowiązującą procedurą, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwszej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem towaru.
  7. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru.
  8. Zwracany towar powinien być kompletny i nieuszkodzony oraz: 
   1. powinien posiadać wszystkie załączone do niego dokumenty,
   2. powinien posiadać komplet przymocowanych, fabrycznie nowych, oryginalnych etykiet i wszywek zarówno wewnętrznych jak i tych dołączonych do produktu,
   3. nie powinien nosić śladów użytkowania świadczących o innym wykorzystaniu niż do celów jego sprawdzenia.
  9. W ciągu 14 dni od doręczenia towaru Konsument ma prawo korzystać z towaru tylko w ramach zwykłego zarządu. Zwykły zarząd oznacza iż Konsument może przesłany towar rozpakować, sprawdzić, przymierzyć nie powodując zmiany towaru. Zmiany towaru nie będzie, jeżeli nie będą widoczne ślady jego używania i po ponownym zapakowaniu będzie nadawał się do dalszej odsprzedaży.
  10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania towaru. Za towar posiadający ślady eksploatacji Sprzedawca może naliczyć Konsumentowi kwotę stanowiącą równowartość utraty wartości.
  11. Należna kwota za zwrócony towar zostanie niezwłocznie przekazana na wskazane konto bankowe po dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
 6. USŁUGI
  1. Konsument może odstąpić od umowy w terminie 14 dni przed potwierdzoną przez Sprzedawcę datą szkolenia.
  2. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wniesione opłaty na podane w Oświadczeniu konto bankowe.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) Dział II. Rękojmia za wady art.556 do art. 576.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po stwierdzeniu że towar ma wadę.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis wady oraz dzień jej stwierdzenia.
 4. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji należy wypełnić formularz będący załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dowodem zakupu (w miarę możliwości fakturą) i odesłać wraz z reklamowanym towarem na adres siedziby firmy: ASSECURO Sp. z o.o. , Al. Krakowska 184a, 05-552 Wólka Kosowska. W Formularzu Klient wskazuje na swoje oczekiwania co do sposobu załatwienia reklamacji.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi Klientowi.
 6. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji, towar zostanie zgodnie z opcją wybraną przez Klienta naprawiony lub wymieniony na inny – pełnowartościowy, a jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów – Klient otrzyma zwrot równowartości ceny towaru lub zostaną zaproponowane inne, dostępne w Sklepie towary w podobnej cenie. Zwrot należności zostanie zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji na konto bankowe podane przez Klienta.
 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszty przesyłek.

GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wyroby produkcji ASSECURO Sp. z o.o. Warunki gwarancji są określone w GWARANCJI NA TOWARY ASSECURO.
 2. Na towary pochodzące od innych producentów może być udzielona gwarancja. Warunki gwarancji są określone w dokumentach danego towaru i realizowane wg zasad określonych w GWARANCJI NA TOWARY INNYCH PRODUCENTÓW.
 3. Gwarancja nie wyłącza i nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ASSECURO Sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. W szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Szczegółowe zapisy dotyczące polityki prywatności oraz polityki ochrony danych osobowych zawarte są w dokumentach:
  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTÓW W TYM KONSUMENTÓW ASSECURO SP. Z O.O.
  2. POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO ASSECURO SP. Z O.O.
   i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie korzysta ze szczególnych tj. dodatkowo płatnych form porozumiewania. Klient w kontaktach telefonicznych ponosi tylko koszty jakie występują zwykle wg stawek operatora.
 2. Klient składając Zamówienie zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.
 3. Prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy są uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1961r Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r poz. 121), ustawie z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumentów (tj. Dz.U. z 2017 poz. 683 ze zmianami).
 4. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uważa się za nie obowiązujące. W ich miejscu stosuje się odpowiednie i obowiązujące przepisy prawa.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w Sklepie w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła dostępu.
 6. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument może dochodzić roszczeń także poprzez:
  • zwrócenie się do stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem rozstrzygnięcie sporu,
  • zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r i dotyczy wyłącznie Klientów, którzy dokonali zakupów po jego wejściu w życie.
 8. Pozostałych Klientów, którzy dokonali zakupów u Sprzedawcy przed datą 25.05.2018 obowiązuje wcześniejszy Regulamin.