Szkolenia BHP i kursy wg systemu ASSECURO

Opracowany w firmie ASSECURO system przewiduje szkolenie pracowników na trzech poziomach zaawansowania wiedzy i umiejętności.
System szkolenia przewiduje stopniowy rozwój wiedzy i umiejętności na każdym poziomie wyszkolenia.

Ze względów merytorycznych i prawnych na każdym poziomie organizowane są szkolenia wstępne i okresowe.
Szczegóły na ten temat znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie szkolenia objęte są certyfikatem ISO 9001.

Szkolenia pierwszego stopnia – przygotowują pracowników do wykonywania pracy na wysokości w  tzw. dostępie zwykłym. Dostęp zwykły to taki, kiedy pracownik do stanowiska pracy dociera wchodząc np. po konstrukcji kratowej, po rusztowaniu, po drabinie, w słupołazach itd. W takich przypadkach sprzęt zabezpieczający stosowany jest do asekuracji, do wykonywania pracy w tzw. podparciu (oparcie się na pasie biodrowym) oraz ewentualnie w trakcie ewakuacji z wysokości.
Szkolenia pierwszego stopnia są typowymi dla pracowników elektroenergetyki, energetyki, telekomunikacji, cementowni, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i innych wymienionych w wykazie szkoleń wg branż.

szkolenia w dostępie budowlanym, hala szkoleniowa w centrali assecuro  praca w podparciu, hala szkoleniowa w centrali assecuro  hala szkoleniowa assecuro, stałe systemy asekuracyjne  szkolenia w dostępie budowlanym, poligon szkoleniowy assecuro w dąbrowie górniczej  szkolenia w dostępie budowlanym, poligon szkoleniowy assecuro w dąbrowie górniczej 

Szkolenia drugiego stopnia - przygotowują pracowników do wykonywania pracy na wysokości w  tzw. dostępie linowym (prace technikami alpinistycznymi). Dostęp linowy to taki, kiedy pracownik do stanowiska pracy tymczasowej dociera zjeżdżając lub podchodząc po linie. W takich przypadkach oprócz sprzętu zabezpieczającego stosowany jest także sprzęt służący do zjazdu po linie np. rolki zjazdowe z hamulcem oraz sprzęt do wychodzenia po linie np. zaciski linowe, lonże, bloczki itd. W ramach szkolenia odbywa się również szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyte kwalifikacje ważne są 3 lata i podlegają odnowieniu na szkoleniu okresowym.

 szkolenie technikami alpinistycznymi, hala szkoleniowa w centrali assecuro  szkolenie w dostępie linowym, hala szkoleniowa w centrali assecuro  szkolenie pta, hala szkoleniowa w centrali assecuro  szkolenie drugiego stopnia, hala szkoleniowa w centrali assecuro  szkolenie technikami alpinistycznymi, hala szkoleniowa w centrali assecuro

Szkolenie trzeciego stopnia - przygotowuje pracowników do wykonywania funkcji kierownika robót w dostępie linowym. Pracownik wykonujący taką funkcję reprezentuje najwyższy poziom kwalifikacji, odpowiadając na placu budowy za nadzór nad pracownikami, ratownictwo wysokościowe, organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy, bezpieczeństwo pracy w środowisku mikrofalowym, wybuchowym, w styczności z chemią budowlaną. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest udokumentowanie przepracowania minimum 1000 godzin na różnego rodzaju robotach w dostępie linowym. Zdobyte kwalifikacje ważne są 3 lata i podlegają odnowieniu na szkoleniu okresowym.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem.
Osoby, które zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymują zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.
Zaświadczenia są wysyłane do Zamawiającego po uregulowaniu należności za szkolenie.