Szkolenia GWO

 

Szkolenia wg standardu GWO to międzynarodowy system szkoleniowy kierowany do techników związanych z elektrowniami wiatrowymi. System został stworzony przez międzynarodową organizację GLOBAL WIND ORGANIZATION zrzeszającą producentów i operatorów turbin wiatrowych na całym świecie.

Celem opracowania standardów szkoleniowych jest unifikacja wiedzy i umiejętności oraz zaznajomienie techników z zagrożeniami na jakie mogą być narażeni w pracy.

Informacje o aktualności i poziomie wyszkolenia każdego z techników gromadzone są w dostępnej przez Internet, międzynarodowej bazie danych GWO WINDA, gdzie każdy technik posiada swój profil i indywidualny numer WINDA ID (więcej o systemie WINDA).

ASSECURO jest akredytowanym i certyfikowanym przez Lloyd’s Register dostawcą szkoleń GWO, które organizowane są w dwóch wariantach:

 • GWO onshore – szkolenie składające się z 4 modułów dla techników wykonujących pracę na turbinach zlokalizowanych na lądzie,

 • GWO offshore – szkolenie składające się z 5 modułów dla techników wykonujących pracę na turbinach zlokalizowanych na lądzie i na morzu.

 

Moduły realizowane podczas szkoleń to:

 • WAH - Work at Heights - Praca na wysokości
 • FA - First Aid - Pierwsza pomoc
 • FAW - Fire Aweraness - Ochrona przeciwpożarowa
 • MH - Manual Handing - Ręczne prace transportowe
 • SS - Sea Survival - Przetrwanie na morzu

Szkolenia realizowane są w centrum szkoleniowym ASSECURO w Łazach i mają postać zajęć teoretycznych i praktycznych wg scenariuszy.

Liczba uczestników szkolenia: minimum 4, maksimum 12 osób

 

Warunki uczestnictwa:

 • ukończony 18 rok życia,
 • ważne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości (w przypadku modułu WAH)
 • ubezpieczenie NW lub opłacone składki ZUS,
 • numer ID WINDA,
 • uregulowana opłata za szkolenie,
 • przekazanie przed szkoleniem wypełnionej ankiety medycznej.

Po zaliczeni szkolenia uczestnik otrzymuje: certyfikat w formie papierowej i karty plastikowej, a ASSECURO dokonuje zapisów o szkoleniu w profilu GWO WINDA kursanta.

Szczegółowe informacje o szkoleniach GWO dostępne są w publikacji: Szkolenia GWO

Kalendarz szkoleń

 

Baza danych o kompetencjach techników GWO WINDA

GWO WINDA to dostępna przez Internet międzynarodowa baza danych gromadząca informacje o poziomie szkolenia każdego z uczestników szkoleń wg standardu GWO.

Każdy uczestnik szkolenia przed przystąpieniem do kursu tworzy na stronie https://winda.globalwindsafety.org/ profil i uzyskuje swój numer WINDA ID. Numer ten przekazuje nam abyśmy mogli po zakończonym szkoleniu zaktualizować profil uczestnika o moduły w jakich brał udział.

W razie problemów z rejestracją – skontaktuj się z Działem szkoleń ASSECURO: