Normy zharmonizowane

  EN 353-2 Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
  EN 354 Linki bezpieczeństwa
  EN 355 Amortyzatory
  EN 358 Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy
  EN 360
Urządzenia samohamowne 
  EN 361 Uprzęże zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
  EN 362 Łączniki
  EN 363 Systemy powstrzymywania spadania
  EN 364
Metody badań 
  EN 365
Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania
  EN 795 Urządzenia kotwiczące
  EN 813 Uprzęże biodrowe
  EN 1497 Szelki ratownicze 
  EN 1891 Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości 
  EN 12841  Linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę
Urządzenia regulacyjne dla lin
  EN 341 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Urządzenia do opuszczania stosowane w akcjach ratowniczych (niezharmonizowana)
  EN 353-1 Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą
  EN 1496 Sprzęt ratowniczy - Ratownicze urządzenia podnoszące (niezharmonizowana)